ป้ายกำกับ

Google (14) forum (12) webboard (12) กระดานสนทนา (12) ethic (10) มารยาท (10) politic (9) การเมือง (9) election (6) history (6) life (6) life style (6) local (6) การเลือกตั้ง (6) ชีวิต (6) ท้องถิ่น (6) ประวัติศาสตร์ (6) cartoon (5) การ์ตูน (5) แบบแผนชีวิต (5) family (4) freetalk (4) manga (4) strategy (4) war (4) ยุทธศาสตร์ (4) สงคราม (4) สนทนาทักทาย (4) data (3) download (3) sun tzu (3) ข้อมูล (3) ครอบครัว (3) ซุนวู (3) ระเบียบวิธี (3) Algorithm (2) administration (2) art (2) book (2) buddhist (2) business (2) chatroom (2) fiction (2) instruction (2) learning (2) management (2) methodology (2) monk (2) philosophy (2) search (2) society (2) technology (2) thai (2) website (2) การเรียนรู้ (2) ค้นหา (2) จัดการ (2) ธุรกิจ (2) นิยาย (2) บริหาร (2) ปรัชญา (2) พระสงฆ์ (2) พุทธศาสนา (2) ภาษาไทย (2) วิธีใช้ (2) สังคม (2) หนังสือ (2) ห้องสนทนา (2) เทคโนโลยี (2) E-mail (1) Facebook (1) Gmail (1) Thailand (1) Twitter (1) Youtube (1) ads (1) artbook (1) artist (1) birthplace (1) blog (1) city (1) communication (1) computer (1) concubine (1) discuss (1) eating (1) fallacy (1) father (1) focus (1) food (1) future (1) growth (1) height (1) homeland (1) ink (1) internet (1) introduce (1) language (1) lie (1) logic (1) marketing (1) morale (1) open (1) paper (1) parents (1) political party (1) printer (1) procedure (1) profile (1) reader (1) scan (1) service (1) spam (1) start (1) studybook (1) sufficient (1) system (1) thanks (1) thin (1) three kingdoms (1) topic (1) traveling (1) uthaithani (1) video (1) weblog (1) webmaster (1) weight (1) กระดาษ (1) กระทู้ (1) การกิน (1) การตลาด (1) การสื่อสาร (1) การเดินทาง (1) การเติบโต (1) ขยะข้อมูล (1) ขอบคุณ (1) ข้อปฏิบัติ (1) คติธรรม (1) ความสูง (1) คอมพิวเตอร์ (1) ตรรกะวิบัติ (1) ตรรกะศาสตร์ (1) ตระกูล (1) ตอแหล (1) นักอ่าน (1) น้ำหนัก (1) บรรพชน (1) บริการ (1) บ้านเกิด (1) บ้านเกิดเมืองนอน (1) ประเทศไทย (1) ผอม (1) พรรคการเมือง (1) พอเพียง (1) พ่อ (1) ภาษา (1) มุมมอง (1) ระบบ (1) วิจารณ์ (1) ศิลปิน (1) ศีลธรรม (1) สามก๊ก (1) หมึก (1) อนาคต (1) อาหาร (1) อุทัยธานี (1) เครื่องพิมพ์ (1) เมียน้อย (1) เมือง (1) แนะนำตัว (1) แบบเรียน (1) โฆษณา (1)

วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ใช้Internetให้เต็มที่กับบริการทั้งหมดของGoogle

บริการของ Google
Google AdSense https://www.google.com/adsense/ 
Google AdWords https://adwords.google.com/ 
Google Analytics http://google.com/analytics/ 
Google Answers http://answers.google.com/ 
Google Base http://base.google.com/ 
Google Blog Search http://blogsearch.google.com/ 
Google Bookmarks http://www.google.com/bookmarks/ 
Google Books Search http://books.google.com/ 
Google Calendar http://google.com/calendar/ 
Google Catalogs http://catalogs.google.com/ 
Google Code http://code.google.com/ 
Google Code Search http://www.google.com/codesearch/ 
Google Deskbar http://deskbar.google.com/ 
Google Desktop http://desktop.google.com/ 
Google Directory http://www.google.com/dirhp 
Google Earth http://earth.google.com/ 
Google Finance http://finance.google.com/ 
Google Groups http://groups.google.com/ 
Google Images http://images.google.com/ 
Google Labs http://labs.google.com/ 
Google Local http://local.google.com/ 
Google Maps http://maps.google.com/ 
Google Mars http://www.google.com/mars/ 
Google Mobile http://mobile.google.com/ 
Google Moon http://moon.google.com/ 
Google Movies http://www.google.com/movies?q 
Google Music http://www.google.com/musicsearch?q 
Google News http://news.google.com/ 
Google Page Creator http://pages.google.com/ 
Google Personalized Home… http://www.google.com/ig 
Google Reader http://www.google.com/reader/ 
Google Scholar http://scholar.google.com/ 
Google Search History http://www.google.com/searchhistory/ 
Google SMS http://www.google.com/sms/ 
Google Suggest http://www.google.com/webhp?complete=1 
Google Talk http://talk.google.com/ 
Google Toolbar http://toolbar.google.com/ 
Google Transit Trip Planner http://www.google.com/transit 
Google Translate http://www.google.com/translate_t 
Google Trends http://www.google.com/trends 
Google Video http://video.google.com/ 
Google Wave http://wave.google.com/ 
Google Web Accelerator http://webaccelerator.google.com/ 
Google Web API http://www.google.com/apis/ 
Google Web Search http://www.google.com 

บริการขนาดใหญ่ของ Google รวมถึงบริการที่ Google ร่วมลงทุนหรือมีหุ้นส่วน

Blogger http://www.blogger.com 
Froogle http://www.froogle.com/ 
Gmail http://www.gmail.com/ 
Hello http://www.hello.com/ 
Orkut http://www.orkut.com/ 
Picasa http://picasa.google.com/ 
SketchUp http://www.sketchup.com/ 
Writely http://www.writely.com/ 
YouTube http://www.youtube.com/ 

บริการสนุกๆ ต่างๆ ของ Google

Mentalplex http://www.google.com/mentalplex/ 
Pigeon Rank http://www.google.com/technology/pigeonrank.html 
Moonbase Google http://www.google.com/jobs/lunar_job.html 
Google Gulp http://www.google.com/googlegulp/ 
Google Romance http://www.google.com/romance/ 
Google Moms http://www.google.com/moms/ 

บริการอื่นๆ

Google Holiday Logos http://www.google.com/intl/en/holidaylogos.html 
Google Zeitgeist http://www.google.com/press/intl-zeitgeist.html 
Google Jobs http://www.google.com/intl/en/jobs/ 
Google University Se… http://www.google.com/options/universities.html 
Google Sitemaps https://www.google.com/webmasters/sitemaps/ 

Blog อย่างเป็นทางการของ Google รวมถึงเครื่องมือต่า่งๆ

Official Google Blog http://googleblog.blogspot.com/ 
Adwords API http://adwordsapi.blogspot.com/ 
Blogger Buzz http://buzz.blogger.com/ 
Google Base http://googlebase.blogspot.com/ 
Google Code http://code.google.com/ 
Google Enterprise http://googleenterprise.blogspot.com/ 
Google Maps API http://googlemapsapi.blogspot.com/ 
Google Reader http://googlereader.blogspot.com/ 
Google Research http://googleresearch.blogspot.com/ 
Google Talk http://googletalk.blogspot.com/ 
Google Video http://googlevideo.blogspot.com/ 
Inside AdSense http://adsense.blogspot.com/ 
Inside AdWords http://adwords.blogspot.com/ 

เริ่มจากการหาข้อมูลเฉพาะทาง Google ได้ทำการหาข้อมูลเฉพาะทางขึ้นโดยในตอนนี้มีบริการทั้งหมด 8 หัวข้อ ดังนี้ Print (ค้นหาข้อมูลจากหนังสือที่เคยได้ตีพิมพ์แล้ว), Scholar (งานวิจัย), U.S. Government (ทุกอย่างที่เกียวกับหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ), University (มหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ) - Apple Macintosh (ข้อมูลเฉพาะทางสำหรับคอมพิวเตอร์แมคอินทอช), BSD Unix (ระบบปฏิบัติการ BSD), Linux (สำหรับคนที่หาข้อมูล Linux) และสุดท้าย Microsoft (สำหรับสาวก M$ ต้องลิงกนี้เท่านั้น)
อื่นๆ ที่ยังไม่กล่าวถึง
http://www.google.com/unclesam 
http://www.google.com/firefox 

การใ้ช้งาน Google Search ในการค้นหาขั้นสูง

define:phrase
Show a list of definitions for phrase

cache:www.example.com
Google’s cache of example.com

link:www.example.com
List of websites that link to example.com

related:www.example.com
List webpages similar to http://www.example.com

info:www.example.com
Show information that Google has about http://www.example.com 

site:www.example.com
List all webpages hosted at http://www.example.com

allintitle:query
Restrict the results to those with all of the query words in the title.

intitle:query
Restrict the results to documents containing that word in the title.

allinurl:query
Restrict the results to those with all of the query words in the URL.

inurl:query
Restrict the results to documents containing that word in the URL.

apple * sauce
the words apple and sauce separated by exactly one word

Nokia phone $100...300
Search within a range of numbers for a Nokia phone between $100...300

safesearch: sex education
Search for sex education material without returning adult sites

เทคนิคการค้นหาไฟล์ :: เพลง หนัง จาก Google

Music -inurl:htm -inurl:html intitle:index of mp3 Artist Name
Movies -inurl:htm -inurl:html -inurl:php intitle:index of (mpg|mov|avi|wmv) Movie Name

Where Artist Name and Movie Name are replaced with the artist or movie you wish to find file directories for.

ตัวนำเนินการพื้นฐานในการคำนวณที่สามารถใช้กับ Google ได้

+ addition
- subtraction
* multiplication
/ division
% modulus
% of percentage of
^ raise to a power

เช่น

12*13
0x23 in decimal
40 in hexadecimal
(1+i)*(2+i)
212 F in C
1.21 gigawatts / 88 mph
the speed of light in miles / s
the speed of light in knots
two fortnights
days in a year
two plus two
au/c
m_earth
r_earth
G
1-0.9-0.1 = -2.77555756 × 10-17
kibibyte in bytes
kbit/s in bit/s = 1,024 bit/second
1.5 LTL in EUR
29.95USD in AUD
100 Chilean peso in Brazilian real
2 Euros per liter in British pounds
per Imperial pint
5+2*2
2^20
sqrt(-4)
half a cup in teaspoons
160 pounds * 4000 feet in Calories

Google Bots

Googlebot is the search bot software used by Google, which collects documents from the web to build a searchable index for the Google search engine.

Googlebot/2.1 IP Addresses
64.68.80.#
64.68.81.#
64.68.82.#
64.68.84.#
64.68.88.#
216.239.46.#
216.239.38.#
216.239.36.#

Google PageRank

PageRank คืออัลกอริทึมที่ใช้การวิเคราะห์เว็บลิงก์ตามทฤษฎีเครือข่ายที่ใช้เป็นพื้น ฐานในตัวเสิร์ชเอนจินของGoogle โดยเพจแรงก์จะแสดงเป็นค่าตัวเลขบ่งบอกถึงความความสำคัญของข้อมูลในกลุ่มของ ชุดข้อมูล ตัวเลขของเพจแรงก์ของGoogleในปัจจุบันจะมีค่าระหว่าง 0 ถึง 10 (ถูกคำนวณค่าในลักษณะลอการิทึม) แสดงถึงความสำคัญของหน้านั้นบนตัวค้นหาของGoogle หน้าที่มีเพจแรงก์สูงจะปรากฏขึ้นมาก่อนหน้าที่มีเพจแรงก์ต่ำ ค่าของเพจแรงก์ถูกคำนวณจากจำนวนการอ้างถึงจากหน้าอื่น และน้ำหนักของหน้าที่ลิงก์เข้ามาหา

ในต้นปี 2548 Googleได้มีข้อเสนอให้เพิ่มเติมค่าของ "nofollow" ในส่วนของ rel เพื่อให้นักพัฒนาเว็บไซต์สามารถเลือกได้ว่าจะนำลิงก์ในส่วนนั้นมาร่วมในระบบ ให้คะแนนของเพจแรงก์หรือไม่ ซึ่งใช้สำหรับป้องกันปัญหาสแปมและสแปมเด็กซ์ ตัวอย่างเช่นการสแปมโดยการโฆษณาเว็บไซต์ตัวเองตามเว็บบอร์ด ซึ่งถ้าแอดมินของเว็บนั้นใส่ค่า "rel='nofollow'" ไว้ในส่วนเนื้อหา จะทำให้เว็บไซต์นั้นไม่ถูกนำมาคำนวณค่าเพจแรงก์

Google PageRank Formula

PR(U) = (1-d) + d *
sumV(PR(V)/N(V))

ที่มา Weblogของtakato

1 ความคิดเห็น: