ป้ายกำกับ

Google (14) forum (12) webboard (12) กระดานสนทนา (12) ethic (10) มารยาท (10) politic (9) การเมือง (9) election (6) history (6) life (6) life style (6) local (6) การเลือกตั้ง (6) ชีวิต (6) ท้องถิ่น (6) ประวัติศาสตร์ (6) cartoon (5) การ์ตูน (5) แบบแผนชีวิต (5) family (4) freetalk (4) manga (4) strategy (4) war (4) ยุทธศาสตร์ (4) สงคราม (4) สนทนาทักทาย (4) data (3) download (3) sun tzu (3) ข้อมูล (3) ครอบครัว (3) ซุนวู (3) ระเบียบวิธี (3) Algorithm (2) administration (2) art (2) book (2) buddhist (2) business (2) chatroom (2) fiction (2) instruction (2) learning (2) management (2) methodology (2) monk (2) philosophy (2) search (2) society (2) technology (2) thai (2) website (2) การเรียนรู้ (2) ค้นหา (2) จัดการ (2) ธุรกิจ (2) นิยาย (2) บริหาร (2) ปรัชญา (2) พระสงฆ์ (2) พุทธศาสนา (2) ภาษาไทย (2) วิธีใช้ (2) สังคม (2) หนังสือ (2) ห้องสนทนา (2) เทคโนโลยี (2) E-mail (1) Facebook (1) Gmail (1) Thailand (1) Twitter (1) Youtube (1) ads (1) artbook (1) artist (1) birthplace (1) blog (1) city (1) communication (1) computer (1) concubine (1) discuss (1) eating (1) fallacy (1) father (1) focus (1) food (1) future (1) growth (1) height (1) homeland (1) ink (1) internet (1) introduce (1) language (1) lie (1) logic (1) marketing (1) morale (1) open (1) paper (1) parents (1) political party (1) printer (1) procedure (1) profile (1) reader (1) scan (1) service (1) spam (1) start (1) studybook (1) sufficient (1) system (1) thanks (1) thin (1) three kingdoms (1) topic (1) traveling (1) uthaithani (1) video (1) weblog (1) webmaster (1) weight (1) กระดาษ (1) กระทู้ (1) การกิน (1) การตลาด (1) การสื่อสาร (1) การเดินทาง (1) การเติบโต (1) ขยะข้อมูล (1) ขอบคุณ (1) ข้อปฏิบัติ (1) คติธรรม (1) ความสูง (1) คอมพิวเตอร์ (1) ตรรกะวิบัติ (1) ตรรกะศาสตร์ (1) ตระกูล (1) ตอแหล (1) นักอ่าน (1) น้ำหนัก (1) บรรพชน (1) บริการ (1) บ้านเกิด (1) บ้านเกิดเมืองนอน (1) ประเทศไทย (1) ผอม (1) พรรคการเมือง (1) พอเพียง (1) พ่อ (1) ภาษา (1) มุมมอง (1) ระบบ (1) วิจารณ์ (1) ศิลปิน (1) ศีลธรรม (1) สามก๊ก (1) หมึก (1) อนาคต (1) อาหาร (1) อุทัยธานี (1) เครื่องพิมพ์ (1) เมียน้อย (1) เมือง (1) แนะนำตัว (1) แบบเรียน (1) โฆษณา (1)

วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ความเป็นไปได้ในการระบบลูกขุน มาใช้ในการดูแลเวทีสาธารณะบนอินเทอร์เน็ต

เพิ่งจะมีเสวนาเรื่องนี้ไป จัดโดย PANTIP และผู้ร่วมเสวนา เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มิ.ย. 47 ณ โรงแรมเอเชีย

การเสวนาเริ่มในเวลาประมาณ 13:45 โดย PANTIP นำเสนอแนวทางเบื้องต้น โดยนำเสนอข้อดี-ข้อเสียของระบบปัจจุบัน และเสนอระบบใหม่สองแบบรวมทั้งฝากข้อพิจารณา ให้กับที่ประชุมดังนี้

ก) ระบบปัจจุบัน : กระทู้ได้รับการดูแลโดยทีมงานร่วมกับอาสาสมัครที่มีคุณวุฒิโดยทีมงานเป็นผู้เชิญ
ข้อดี
- สามารถประกันคุณภาพของบอร์ดได้ผ่านทางการคัดสรรผู้ดูแลและอาสาสมัคร
ข้อเสีย
- เป็นวิธีปฎิบัติแบบรวมศูนย์ สมาชิกไม่มีส่วนร่วมโดยตรง ทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจฝ่ายปฏิบัติได้ง่าย 

ข) เสนอระบบใหม่แบบที่ 1 ระบบเลือกตั้งตัวแทน : ในระบบนี้ ตัวแทนที่จะมาดูแลกระทู้ของแต่ละห้อง มาจากการเลือกตั้งโดยสมาชิก ซึ่งตัวแทนจะเป็นผู้พิจารณาลบกระทู้
ข้อดี
- สามารถประกันคุณภาพของบอร์ดได้ผ่านทางการเลือกตั้งตัวแทนของแต่ละห้อง
- สมาชิกเป็นผู้กำหนดบรรยากาศในบอร์ดโดยผ่านทางการเลือกแนวคิดของตัวแทน
ข้อเสีย
- การเป็นตัวแทนดูกระทู้เป็นภาระที่หนักอาจไม่มีผู้สนใจเป็นตัวแทน
- ในกรณีฉุกเฉินแต่ตัวแทนไม่อยู่บนออนไลน์อาจทำให้การแก้ปัญหาล่าช้า
- ห้องราชดำเนิน หากตัวแทนเทน้ำหนักไปทางขั้วการเมืองขั้วใดขั้วหนึ่งอาจทำให้ทั้งบอร์ดไม่เป็นกลางได้ 
- ตัวแทนอาจท้อเพราะการดูแลกระทู้เป็นภาระที่หนักและน่าเบื่อ จนสุดท้ายบอร์ดอาจต้องเสียคนที่มีคุณภาพไป เพราะอาสาเป็นตัวแทนและต้องพบกับปัญหาจนอยากเลิก 

ค) เสนอระบบใหม่แบบที่ 2 ระบบลูกขุน : ในระบบนี้ ให้สมาชิกที่สนใจสมัครเป็นลูกขุน จำนวนมากเท่าไรก็ได้ไม่จำกัด และเมื่อมีผู้แจ้งลบกระทู้ ระบบจะสุ่มชื่อลูกขุนที่ออนไลน์ในขณะนั้นขึ้นมา 50 ชื่อและส่งข้อความไปแจ้งให้เข้ามาดูกระทู้ที่เป็นปัญหา จากนั้นลูกขุนที่กลับเข้ามาเร็วที่สุด 5 คนแรกจะเป็นผู้ลงคะแนนตัดสินประเด็นนั้นๆ 
ข้อดี
- บรรยากาศในบอร์ดได้รับการดูแลจากผู้ที่อยู่ในบอร์ดโดยตรง
- หน้าที่ลูกขุนไม่ใช่หน้าที่ประจำ จึงไม่หนักจนเกิดความน่าเบื่อ
- สามารถปฏิบัติการได้เร็ว เนื่องจากอาศัยผู้ที่ออนไลน์อยู่ในขณะนั้น
- เนื่องจากการใช้ระบบสุ่มทำให้การเอียงในแนวคิดทางการเมืองไม่เกิดขึ้น
ข้อเสีย
- มาตรฐานในการดูแลกระทู้จะไม่คงตัวแต่แกว่งไปมาตามแนวคิดของลูกขุนที่ถูกสุ่ม 

ง) ข้อฝากพิจารณาทั่วไปที่ PANTIP ฝากให้วงเสวนา
- หากเปลี่ยนใช้ระบบลูกขุน กฎ กติกา มารยาท ควรเก็บไว้หรือไม่ หรือจะอาศัยวิจารณญาณของลูกขุนล้วนๆ
- หากมีกระทู้ที่ถูกแจ้งความดำเนินคดี หรือผู้เสียหายขอให้ลบออก แต่ลูกขุนเห็นว่าควรเก็บไว้ จะมีแนวทางต่อสู้ทางกฎหมายอย่างไรจึงจะเก็บกระทู้ไว้ได้
- กระทู้ลักษณะใดบ้างที่อนุญาตให้ทีมงานลบได้เลย ( เช่น หมิ่นฯ , ลามกอนาจาร , ขายของ ... )
- หากใช้ระบบลูกขุนแล้วบรรยากาศในบอร์ดแย่ลงจะทำอย่างไร มีวิธีการประเมินผลหรือไม่
- มีรูปแบบองค์กรตามกฎหมายไทยแบบใดที่รองรับเวทีสาธารณะได้เหมาะสมที่สุด 

จากนั้นได้เปิดเวทีให้กับวงเสวนาโดยมีได้รับข้อเสนอต่างๆ ดังนี้

ข้อเสนอจากการเสวนา
- ระบบลูกขุน เป็นคำที่ใช้ในระบบศาล ซึ่งอาจดูไม่เหมาะสมเนื่องจากจะทำให้ไปเกี่ยวข้องกับคำอื่นๆ อีกมาก เช่น จำเลย อันจะมีผลให้การแสดงความคิดเห็นไม่เป็นไปโดยอิสระ ไม่เป็นธรรมชาติของสังคมจะเกิดการเกร็ง ทำให้เป็นเหมือนการถูกบิดเบือนเสรีภาพโดยทางอ้อมจึงขอเสนอให้ใช้คำอื่นแทนคำว่า "ลูกขุน" (แต่ในการเสวนา จะขอใช้คำว่า"ลูกขุน" ไปก่อน จนกว่าจะได้คำที่เหมาะสมกว่า)
- วิธีการแบบเลือกตั้งตัวแทนไม่น่าจะได้ผล เพราะ จะเกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวก, การตัดสินที่ไม่เป็นธรรม หรือไม่เป็นกลาง ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะสมาชิกซึ่งเป็นมนุษย์ปุถุชนจะหลีกเลี่ยงการมีอคติ (bias) ไม่ได้
- ระบบลูกขุนแม้มีข้อเสียเพียงข้อเดียว ในเรื่องที่มาตรฐานในการสั่งลบกระทู้แกว่งไปมาตามมาตรฐานของลูกขุนที่ถูกสุ่ม แต่ก็เป็นข้อเสียที่สำคัญเนื่องจาก ทำให้ผู้เขียนกระทู้เสียความรู้สึกมาก เพราะมีผลให้กระทู้ลักษณะเดียวกัน บางครั้งก็ถูกลบ บางครั้งก็ไม่ถูกลบ
- เสนอวิธีที่ 4 คือใช้วิธีนับการคลิกโหวตให้ลบจากสมาชิก เพื่อลบกระทู้หรือข้อความโดยอัตโนมัติ ซึ่งจำนวนเสียงที่โหวตจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของประเด็น เช่น กระทู้หมิ่นฯ ให้ถูกลบได้โดยอัตโนมัติ เมื่อมีสมาชิกคลิกครบ x คน, กระทู้หยาบคาย จำนวน y คน, กระทู้ขายของ จำนวน z คน ฯลฯ โดยสมาชิกทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน รวมไปถึงหากมีสมาชิกที่คิดว่าประเด็นดั้งกล่าวไม่ควรถูกลบก็สามารถมาให้คะแนนคัดค้านการลบเพื่อช่วยกระทู้ได้โดยมีการคืนคะแนนให้ในอัตราส่วนเดียวกับการสั่งลบ ซึ่งวิธีนี้อาจมีปัญหาว่า สมาชิกพรรคการเมืองหนึ่ง รวมหัวกันลบความเห็นที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามจนกระทู้หายไปจากบอร์ดทั้งหมด ในจุดนี้อาจแก้ได้โดยการตัดแต้มสมาชิกที่สั่งลบกระทู้โดยไม่มีเหตุผลควบคุมอีกชั้นหนึ่ง นอกจากนั้นยังอาจอาศัย ผู้ใช้บริการทั่วไปที่ไม่ใช่สมาชิกด้วย แต่ให้มีน้ำหนักต่างกัน เช่น หากสมาชิกแจ้งลบ จะถูกหัก 10 คะแนนต่อครั้ง ขาจรผู้อ่านพบทั้งใช้บัตรผ่าน หรือไม่ได้ขอรับบัตรผ่าน เมื่อแจ้งลบจะมีน้ำหนักเพียง 1 คะแนน เป็นต้น
- น่าจะให้สมาชิกร่วมกันร่างกฎ 10 ข้อที่เป็นเหตุผลการแจ้งลบ (อาจจะด้วยการโหวต) แต่จะต้องมีคำอธิบายขอบเขตหรือคำจำกัดความที่ชัดเจน เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในการตัดสินใจลบ
- กระทู้ที่ถูกลบไม่ควรหายไปจากหน้าเว็บเลย แต่ควรมีหัวข้อกระทู้ทิ้งไว้แต่เมื่อคลิกเข้าไปให้พบข้อความแจ้งว่าถูกโหวตให้ลบจากสมาชิกด้วยเหตุผลใด และมีคะแนนเป็นเอกฉันท์หรือไม่ หากไม่ด้วยอัตราส่วนเท่าไรให้แจ้งให้ชัดเจน
- ควรให้สมาชิกโหวตเลือกกติกามารยาทที่จะใช้ ควรจะสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามยุคสมัย และตามความเหมาะสมของแต่ละห้อง
- จัดห้องต่างหากให้ "ลูกขุน" ได้เข้าไปทำงาน (URL พิเศษ) และเสนอให้เพิ่มสัญญลักษณ์แจ้งสถานะของกระทู้ในขณะนั้น เช่น เมื่อกำลังถูกเพ่งเล็งโดยมีผู้แจ้งลบ ให้มีสัญลักษณ์ไฟเหลืองปรากฏ และเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อคะแนนใกล้หรืออยู่ในเกณฑ์ที่จะถูกลบ
- เสนอให้มี "ลูกขุนถาวร" โดยการเสนอตัวหรือคัดเลือกจากผู้ที่มีวุฒิภาวะในแต่ละโต๊ะ ทำหน้าที่ต่อเนื่องเสริมกับลูกขุนทั่วไป โดยมีการถ่วงน้ำหนักการตัดสินใจแต่ละกระทู้
- กระทู้หรือข้อความที่ไม่ถูกและไม่ผิดอย่างชัดเจน ขอให้ถูกตัดสินใจขั้นสุดท้ายโดย Pantip
- เห็นว่าระบบลูกขุนยุ่งยากและไม่ดีไปกว่าวิธีเก่า ทั้งเรื่องการทำให้โปร่งใส และการทำให้ได้รับความยุติธรรมเท่าเทียมกัน เพราะลูกขุนสามารถ lobby กันเองได้ ดังนั้นจึงไม่ควรให้ลูกขุนทราบตัวลูกขุนคนอื่นๆ และต้องไม่สามารถคุยกันได้
- อาจเกิดการใช้พวกมาลบกระทู้ เช่น กระทู้ที่น่าหมั่นไส้จากคนที่มาใหม่ อาจถูกสมาชิกในโต๊ะ รุมเลือกให้ลบออกไป ทำให้เกิดบรรยากาศมาเฟีย เล่นพรรคเล่นพวก
- PANTIP ไม่ควรลอยตัว เพราะอย่างไรก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในที่สุด ดังนั้นการลบกระทู้โดยวิธีใดก็ตาม PANTIP ต้องคงสิทธิในการวีโต้เอาไว้
- หากใช้วิธีตัดคะแนน กระทู้ที่ถูกโหวตให้ลบควรโยกย้ายมาไว้ที่ห้องพักกระทู้ (recycle bin) โดยยังไม่เกิดการลบจริงๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ Pantip สามารถเข้าไปตรวจสอบได้
- หากมีการใช้ระบบลูกขุน***ส่วนของลูกขุน ควรมาจากอัตราส่วนของขาประจำในห้องนั้นๆ จำนวนหนึ่งและจากห้องอื่นๆ อีกจำนวนหนึ่ง เพื่อให้เข้าใจความเป็นไป และวัฒนธรรมของห้องนั้นๆ
- อาจให้มีกติกาที่แตกต่างกันไปในแต่ละห้อง แล้วแต่ลักษณะเนื้อหาและสมาชิก
- อาจให้การแสดงความคิดเห็นบนบอร์ดเป็นไปโดยเสรี 100% ไม่ต้องมีการควบคุมใดๆ
- ที่เสวนามาคำว่าลบกระทู้หมายถึงลบเฉพาะความคิดเห็นนั้นๆ แต่ใช้คำว่าลบกระทู้โดยละไว้ในฐานที่เข้าใจกัน

จากคุณ : PANTIP.COM - [ 29 มิ.ย. 47 17:09:57 ] 

นี่คือความเห็นเพิ่มเติมจากทางสมาชิกครับ

ผมสนับสนุนระบบ random มากกว่า แบบโหวตครับ
------------------
ค) เสนอระบบใหม่แบบที่ 2 ระบบลูกขุน : ในระบบนี้ ให้สมาชิกที่สนใจสมัครเป็นลูกขุน จำนวนมากเท่าไรก็ได้ไม่จำกัด และเมื่อมีผู้แจ้งลบกระทู้ ระบบจะสุ่มชื่อลูกขุนที่ออนไลน์ในขณะนั้นขึ้นมา 50 ชื่อและส่งข้อความไปแจ้งให้เข้ามาดูกระทู้ที่เป็นปัญหา จากนั้นลูกขุนที่กลับเข้ามาเร็วที่สุด 5 คนแรกจะเป็นผู้ลงคะแนนตัดสินประเด็นนั้นๆ 
ข้อดี
- บรรยากาศในบอร์ดได้รับการดูแลจากผู้ที่อยู่ในบอร์ดโดยตรง
- หน้าที่ลูกขุนไม่ใช่หน้าที่ประจำ จึงไม่หนักจนเกิดความน่าเบื่อ
- สามารถปฏิบัติการได้เร็ว เนื่องจากอาศัยผู้ที่ออนไลน์อยู่ในขณะนั้น
- เนื่องจากการใช้ระบบสุ่มทำให้การเอียงในแนวคิดทางการเมืองไม่เกิดขึ้น
ข้อเสีย
- มาตรฐานในการดูแลกระทู้จะไม่คงตัวแต่แกว่งไปมาตามแนวคิดของลูกขุนที่ถูกสุ่ม 
---------------------
ผมขอเสนอทางแก้ข้อเสียครับ ต้องทำให้มาตรฐานไม่แกว่งครับ
โดยที่หาก 5 คนแรกที่เข้ามาโหวตให้ลบกระทู้แล้ว ก็สามารถให้ 45 คนที่เหลือที่มาจากการสุ่มยังสามารถเห็นกระทู้ โดยความเห็นของ 5 คนแรกรวมกับ 10 คนถัดมาเห็นว่าไม่ควรลบก็ควรให้กระทู้กลับมาได้
เช่น 5 คนแรก 3 คนเห็นว่าควรลบก็ลบไปก่อน แต่ 45 คนที่เหลือยังมีสิทธิอ่าน พออีก 10 คนถัดมาเห็นว่าควรลบ 3 คน รวมแล้ว 7 คน ก็ให้กระทู้นั้นกลับมาใหม่ครับ
แบบนี้ผมว่ามาตรฐานในการแกว่งจะลดลงครับ


ส่วนเรื่องหากพันธ์ทิพย์ถูกฟ้องร้องผมว่า ทางพันธ์ทิพย์มีสิทธิลบได้เองครับ คงไม่ต้องมาถามคนเล่นแล้วครับ 

จากคุณ : south - [ 29 มิ.ย. 47 21:24:30 A:211.30.40.103 X: ] 

สมาชิก ควบคุมกันเองก็ดีนะครับ

ผมว่า ถึงจะเล่นพรรคเล่นพวก ... ก็ไม่ต่างจากพรรคการเมืองหรอกครับ ถ้าคุณสามารถรวบรวมสมัครพรรคพวกได้มากพอ ก็สามารถยึดครองสภาได้

แต่ใช่ว่าจะยึดได้ถาวร เพราะผู้ที่ไม่ใช่คณะรัฐบาลหุ่น ก็สามารถใช้สิทธืของฝ่ายค้านในการขอความไม่ไว้วางใจ ขอยกเลิก ขอแปรญัตติ จากลบเป็นไม่ลบ ฯลฯ ได้ รวมทั้งล้มพรรคการเมืองเก่านั้นได้

ระบบรัฐสภาพันทิพ อาจจะห่วย ใช้ไม่ได้ แต่ก็ (น่าจะ) ดีกว่าระบบรัฐสภาปัจจุบัน ที่กฏเกณฑ์ตายตัว รัฐบาลกินรวบเบ็ดเสร็จ

และอาจเป็นต้นแบบให้ระบบรัฐสภา ของรุ่นลูกรุ่นหลานเรา ได้เห็นเป็นแนวทางว่า ของดี ควรจะเป็นอย่างไร

... สุดท้าย ขอฟันธงว่า .. จากการประชุมที่ผ่านมา คำว่าลูกขุน ไม่น่าใช้อย่างยิ่ง ขอให้เปลี่ยนเป็นคณะเมียขุนแทน

เพราะไล่มาตั้งแต่ประธาน .. ทุกคนป่องกลางทั้งนั้น ;-) เมียขุนมาดี 

(เอ ... กระทู้ลบหลู่ภรรยาที่เคารพอย่างสูงยิ่งเนี่ย จะโดนลบไหมหนอ?) 

จากคุณ : แมวเหมียวพุงป่อง - [ 30 มิ.ย. 47 09:42:14 ] 

เรื่องทำนองนี้ไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิด
เรื่องนี้เป็นปัญหาของเวปบอร์ดทั่วโลก แตกต่างกันไปตามรายละเอียด
เราสามารถศึกษาการแก้ปัญหาของเขาได้ครับ

บอร์ดที่ผมเห็นว่ามีแนวทางที่ดี คือ 
http://www.slashdot.comเวปนี้มีคนอ่านเป็นแสน เป็นล้านคนทั่วโลก
ขนาดที่ว่า ถ้าใครเอา link ของเวปไหนมาลงใน slashdot 
เวปนั้นมีสิทธิล่มได้ เพราะคนจะเข้าไปอ่านกันเยอะมาก จนเกิดคำศัพท์ว่า this site is slashdotted. 

คำอธิบายของการ moderation ของเขาอยู่ที่
http://slashdot.org/faq/com-mod.shtml#cm520

ปัญหาของเขาไม่เหมือนพันทิป ที่ Slashdot ไม่มีการลบกระทู้
แต่มีการให้คะแนน ความเห็นใดได้คะแนนต่ำ ก็จะไม่แสดงผลออกมา ยกเว้นคนอ่านจะไปเปลี่ยนค่า ให้แสดงผลทุกกระทู้

ระบบมัน อธิบายง่ายๆคือ มันพัฒนามาเป็นเวลานานพอสมควร
เริ่มจาก เจ้าของเวปเลือก คณะทำงานมา 25 คน มาช่วยดูแล
พอเวปโตขึ้นก็เพิ่มเป็น 400
จนในที่สุด เมื่อระบบเข้าที่เข้าทาง คนเล่นเยอะขึ้น ใครๆก็สามารถมาช่วยงานได้

คุณสมบัติของคนที่จะช่วยเหลือคือ
1. เป็นสมาชิกเท่านั้น เพราะสามารถ track ได้แน่นอน
2. เป็นสมาชิกมาระยะหนึ่ง ไม่งั้นสมัครเข้ามา ทำซี้ซั้ว แล้วสมัครใหม่ไปเรื่อยๆ
3. เต็มใจที่จะช่วย คือ ตอนสมัครบอกไว้ว่า เต็มใจที่จะช่วย
4. ล้อกอิน เข้ามาอ่านในพันทิปพอสมควร ไม่ติดจนน่ากลัว เล่นเวปเป็นอาชีพ (แบบถูกจ้างมาโพสต์ ว่างั้นเหอะ) หรือ ไม่ก็แทบจะไม่เคยเข้ามาอ่านเลย
5. เป็นคนที่แสดงความเห็นที่ดีๆมาก่อน

วิธีการของมันก็คือ
ก็ใช้การ random หาสมาชิกที่มีคุณสมบัติดังที่กล่าว แล้วขอให้เขาให้คะแนนกระทู้
โดยคำเชิญจะปรากฏในเวลาที่คนเล่นล็อกอินอยู่

ผมว่า โดยรวมแล้วเป็นระบบที่ดี สามารถเอามาประยุกต์ใช้กับพันทิปได้
กระทู้ไหนมีคนแจ้งลบ ก็ส่งเข้าห้องพักกระทู้ คนทั่วไปไม่มีสิทธิเห็น
แล้วก็ random ส่งคำเชิญออกไปให้สัก 50 คน อย่างที่ pantip เสนอ คำเชิญอาจจะเป็น popup หรือ alert message ที่ทำให้คนล็อกอินเห็นง่ายๆ

แต่ผมว่า 5 คนตัดสินมันจะน้อยไป น่าจะอย่างน้อย 10 ถึง 20 คน
ไม่รู้เหมือนกันว่า คนเล่นพันทิปในเวลาหนึ่งๆ นี่ระดับพัน หรือ ระดับหมื่น

เอาครับ ถึงผมไม่ได้เข้าร่วม แต่ก็ช่วยเสนอความเห็นแล้ว
ตัวผมคงทำอะไรไม่ได้มาก ไม่ใช่สมาชิก

จากคุณ : สตางค์แดงเดียว - [ 30 มิ.ย. 47 12:02:11 A:209.248.117.141 X: ] 

โดยความเห็นส่วนตัวนะครับ

1. ไม่เห็นด้วยกับระบบเลือกตั้ง เพราะ 
1.1 ไม่มีใครออนไลน์ตลอดเวลา 
1.2 ถึงจะแบ่งการเลือกตั้งตามเวลาที่ออนไลน์ ก็กลายเป็นหน้าที่ เป็นการบังคับ และเป็นภาระให้บุคคลนั้นออนไลน์
1.3 หากแบ่งตามเวลาที่ออนไลน์ มาตรฐานในการลบกระทู้จะแกว่ง ไม่คงที่

2. ข้อสังเกตและเสนอแนะหากใช้ระบบลูกขุน 
2.1 สนับสนุนให้สมาชิกมีส่วนในการร่างกฎ กติกา และมารยาท โดย
- ให้ทางพันทิพร่างกฎ กติกา มารยาทที่จะใช้แต่ละข้ออย่างละเอียด พร้อมยกกรณีตัวอย่างที่เป็นไปได้ พร้อมข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (หากมี) 
- จากนั้นให้สมาชิกมีส่วนในการวิพากษ์ร่างกฎ กติกา มารยาทในแต่ละข้อ(แยกกระทู้กัน) 
- เมื่อได้ความเห็นโดยละเอียดแล้ว จึงดำเนินการโหวตจากผู้สมาชิกโดยรวม (1 เสียงต่อ 1 สมาชิก ไม่ว่าจะมี account หรือ บัตรผ่านกี่อัน) 
- หากจำเป็น หรือเพื่อลดภาระปัญหาการจัดร่างกฎ กติการ มารยาท อาจให้ทางพันทิพจัดสัมมนาขึ้นอีกครั้ง เพื่ออภิปรายระดมความเห็นถึงในกฎ กติกา มารยาท ที่มี รวมถึงกรณีตัวอย่าง แล้วนำกรอบที่ได้มาเป็นร่างกฎ กติกา มารยาทที่จะนำเสนอ
- หากได้ กฎ กติกา มารยาท ที่ชัดเจนและมีส่วนร่วมมาจากสมาชิกแล้ว หากจะใช้ทีมงานอาสาสมัคร หรือระบบลูกขุนไม่น่าแตกต่างในมาตรฐานการตัดสินกันมากนัก แต่ระบบอาสาสมัครจะจัดการได้ไว และทันท่วงทีมากกว่า 

อย่างไรก็ตามหากจะใช้ระบบลูกขุน เพื่อให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการดูแลกระทู้มากขึ้น เห็นควรว่าควรมีความชัดเจนในกรณีต่อไปนี้

2.2 กลุ่มกระทู้ที่ควรเป็นข้อพิจารณาของคณะลูกขุน และกระทู้ที่ควรกำกับดูแลจากทางพันทิพ
- ในกฎ กติกา มารยาท ที่จะร่างขึ้นใหม่ ขอให้ทางทีมงานมีสิทธิอำนาจในการลบกระทู้/ความเห็น ที่ผิดกฎ กติกา มารยาท บางข้อได้ทันที โดยมิต้องรอคณะลูกขุน เช่น กระทู้พาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างร้ายแรง หรือกระทู้ที่มีการตั้งซ้ำซ้อนโดยผู้ตั้งคนเดียวกัน (เพื่อให้เหลือกระทู้เดียว) กระทู้ลามกอนาจารเกินกว่าบอร์ดสาธารณะจะรับได้ ฯลฯ

2.3 ที่มาของคณะลูกขุน - ต้องชัดเจนว่าจะใช้รวมทั้งเวป หรือตามฟาก เช่น tech exchange /cafe หรือแบ่งตามโต๊ะ เพราะ..
- หากใช้ระบบรวม จะมีปัญหาทางเทคนิค เช่น การใช้คำที่ไม่เหมาะสมและเข้าใจกันได้แค่เฉพาะบางกลุ่มบางโต๊ะ ซึ่งสมาชิกจากโต๊ะอื่นอาจไม่เข้าใจ หรือเป็นกระทู้ที่ตั้งบ่อยมากๆ เป็นกระทู้ล่อเป้า หากสมาชิกโต๊ะอื่นเป็นลูกขุน กระทู้ที่อาจไม่สมควรเหล่านั้นอาจจะผ่านไปได้
- หรือหากแบ่งตามโต๊ะ ขอให้ทาง pantip แสดงสถิติจำนวนสมาชิกที่ออนไลน์ในแต่ละโต๊ะ ในแต่ละช่วงเวลา มากำหนด ว่าในเวลานั้นๆ โต๊ะนั้นๆ ควรใช้จำนวนลูกขุนเท่าใด เพราะมีความเป็นไปได้ที่โต๊ะบางโต๊ะ ในบางช่วงเวลา อาจมีคนออนไลน์ทั้งหมดน้อยเกินไป หรือมากน้อยต่างกัน ดังนั้นการใช้มาตรฐานเดียวกันในทุกโต๊ะอาจไม่เหมาะสม
- นอกนั้นอาจจะต้องพิจารณาว่าผู้เล่นที่ใช้บัตรผ่าน สามารถมีส่วนร่วมได้มากน้อยเพียงใด หรือควรกระตุ้นให้สมัครเป็นสมาชิกหรือไม่

2.4 อำนาจของคณะลูกขุน
เนื่องจากปัจจุบัน ทางทีมงานฯ สามารถดำเนินการได้ตั้ง ปล่อยกระทู้ทิ้งไว้, ปิดกระทู้, ลบกระทู้, ตักเตือนผู้ตั้ง, แบนบัตรผ่าน และระงับสมาชิก ดังนั้น ต้องกำหนดอำนาจของลูกขุนให้ชัดเจนว่ามีขอบข่ายได้เพียงใด และคำตัดสินนั้น จะให้มีการปรึกษากันได้ หรือตัดสินกันโดยอิสระ
- หากความเห็นเป็นอิสระต่อกัน หากบางท่านให้ลบกระทู้ บางท่านให้ปิดกระทู้ จะหาข้อยุติอย่างไร
- หากมีสมาชิก หรือผู้เล่นบางท่าน ดำเนินการผิดกฎ กติกา มารยาท อย่างต่อเนื่อง จะดำเนินการตักเตือน หรือระงับบัตรผ่านได้อย่างไร เนื่องจากคณะลูกขุนจะไม่ทราบความต่อเนื่องเหล่านี้ 
- หากทางทีมงานเก็บบันทึกการกระทำผิดกฎ กติกา มารยาท ของผู้เล่นบางท่านไว้เป็นจำนวนมากแล้ว จะสามารถลงโทษผู้เล่นท่านนั้นๆ ได้ทันทีหรือไม่ (บางทีประเด็นนี้อาจต้องชัดเจนตั้งแต่ใน กฎ กติกา มารยาท ที่จะร่างขึ้นใหม่)

2.4 การดำเนินการกับกระทู้/ความเห็นที่ถูกแจ้งลบ
- สัญญานแจ้งเตือนความเห็น/กระทู้ว่าถูกแจ้งลบ : ขอให้ทางทีมงานฯ พิจารณาทางเทคนิคว่ามีความจำเป็น หรือยุ่งยากเพียงใดหรือไม่ แต่เนื่องจากหากลูกขุนมีจำนวนที่เหมาะสม และใช้มาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน โดยส่วนตัวคิดว่าส่วนนี้ไม่จำเป็นเท่าใดนัก
- ห้องพักกระทู้ที่ถูกแจ้งลบ : ในกรณีที่ถูกแจ้งเฉยๆ ขอให้กระทู้/ความเห็นนั้น ยังแสดงผลอยู่ แต่หากลูกขุนให้ความเห็นในการลบกระทู้แล้ว อาจต้องนำไปยังห้องพักกระทู้ก่อน 
- ห้องพักกระทู้ขอให้เฉพาะสมาชิกที่ถูกสุ่มชื่อเรียกเท่านั้น ที่สามารถเข้ามาตรวจสอบได้ มิฉะนั้นจะกลายเป็นห้องรวมข่าวลือไป โดยอาจเรียกห้องพักกระทู้นี้ว่า ห้องอุทธรณ์ เพื่อรอการอุทธรณ์ต่อไป
- ให้คณะลูกขุน นอกเหนือจากจำนวนกลุ่มแรกที่ได้ตัดสินไปแล้ว (จาก 5 คนแรก) ได้มีโอกาสตรวจสอบคำตัดสิน และลงคะแนนด้วย โดยอาจให้เวลาไว้จำกัด เช่น 24 ชม. จากนั้นวัดจากเสียงส่วนใหญ่
- หลังจาก 24 ชม. หากเสียงส่วนใหญ่ให้คงกระทู้ไว้ ก็นำกลับคืนเข้าสู่กระทู้ปกติ (ถือว่าอุทธรณ์ผ่าน) แต่หากยังยืนยันคำตัดสินเดิม ก็จัดการลบกระทู้ไป เพื่อไม่ให้เป็นที่อ่านเล่นของเหล่าลูกขุน (แต่ทางทีมงานจะเก็บไว้เพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการปรับปรุง กฎ กติกา มารยาท ต่อไปก็ได้)

กรณีตั้งกระทู้ย้ำ
เป็นไปได้ที่จะมีบางคนอยากทดสอบมาตรฐานการลบกระทู้ของคณะลูกขุน โดยย้ำกระทู้เข้ามาเรื่อยๆ โดยเนื้อหาเดียวหรือใกล้เคียงกัน 

ตรงนี้อยากให้อยู่ในอำนาจของทีมงานฯ หรืออาสาสมัครของพันทิพ ที่จะพิจารณาดูว่าหัวข้อนั้นๆ เป็นอย่างไร
- หากเป็นหัวข้อซ้ำธรรมดา ก็พิจารณาลบให้เหลือข้อเดียว
- หากจงใจตั้งซ้ำ เนื่องจากมีกระทู้ถูกแจ้งลบแล้ว และอยู่ในห้องพักกระทู้ (ห้องอุทธรณ์) ก็ขอให้มีอำนาจในการลบกระทู้ดังกล่าวได้ทั้งหมด จนพ้น 24 ชม. หรือระยะเวลาของห้องอุทธรณ์แล้ว จึงสามารถนำมาตั้งใหม่ได้ 

การทวงถามกระทู้ที่ถูกลบ
กรณีสมาชิกหรือผู้เล่นถูกลบกระทู้ ขอให้มีช่องทางในการสอบถามทีมงานโดยตรงเฉกเช่นปัจจุบัน หรือเพิ่มให้เด่นชัดขึ้น เช่น เป็นโต๊ะสอบถามกระทู้ ไม่ปะปนอยู่ในโต๊ะต่างๆ ปัจจุบัน และให้ทีมงานมาตอบสถานะในขณะนั้นๆ เช่น ลูกขุนเบื้องต้น (5 คนแรก) พิจารณาลบกระทู้ อยู่ในระหว่างการรออุทธรณ์ (ลูกขุนชุดสุ่มทั้งหมด) หรือกระทู้นั้นถูกลบแล้วจากลูกขุนชุดใหญ่ โดย***ส่วนการพิจารณาเป็นเช่นไร และผิดกติกา มารยาท ตามความเห็นของลูกขุนในข้อใดบ้าง

คณะลูกขุนตัดสินไม่เป็นไปตามกติกา มารยาท
ข้อนี้น่ากลัวที่สุด คือไม่ว่ากฎ กติกา มารยาท ที่สมาชิกร่วมกันร่างจะดีเพียงใด แต่หากคณะลูกขุนที่มาตัดสินไม่ตัดสินไปตามกฎ กติกา มารยาท รวมทั้งแนวทาง/กรณีตัวอย่างที่มีการยกอ้างไว้แล้วของพันทิพ จะดำเนินการอย่างไร?

เช่น กรณีคณะลูกขุนตัดสินไม่ลบกระทู้ (ทั้งไม่ลบทั้งชุดเล็กและชุดใหญ่ หรือชุดเล็กลบและชุดใหญ่มาเปลี่ยนเป็นไม่ลบ) แต่กระทู้นั้นผิดกติกา มารยาทของพันทิพ ในกรณีตัวอย่างเช่น เข้าทำนองหมิ่นประมาท หรืออื่นๆ 

หรือในทางกลับกัน เช่น คณะลูกขุนพิจารณาลบกระทู้ ทั้งชุดเล็กและชุดใหญ่ ทั้งๆ ที่กระทู้นั้นไม่ผิดกฎ กติกา และมารยาทของพันทิพ (กรณีตัวอย่างสมมติคิดเล่นๆ เช่น มีพรรคการเมืองว่าจ้างคนมาเล่นในพันทิพจำนวนมากพอ ที่จะมีผลต่อคณะลูกขุนทั้งหมด)

- ทั้ง 2 กรณีนี้ เป็นเหตุให้ทางพันทิพควรมีอำนาจในการพิจารณาฎีกากระทู้จากห้องอุทธรณ์ที่พิจารณาแล้ว และเห็นว่าผิดสังเกต และกลับคำตัดสินคณะลูกขุนได้ แต่ ต้องอ้างกฎ กติกา มารยาท ให้ชัดเจน และต้องไม่ใช้บ่อยเกินไป รวมทั้งกระทู้ทั้งหมดที่มีการฎีกา ต้องค้างทิ้งไว้ในห้องอุทธรณ์ เพื่อเป็นตัวอย่างศึกษาในการพิจารณาคดีต่อไป (และให้สมาชิกที่มีโอกาสเป็นคณะลูกขุน สามารถเข้าถึง และเข้าใจมาตรฐานของพันทิพได้)

เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันครับ ไว้คิดออกเพิ่มจะมาเสนอใหม่ สร้างตุ๊กตากันไปเรื่อยๆ เผื่อจาได้ความคิดหลากหลายขึ้น

...ด้วยความปรารถนาดี 

จากคุณ : Be HappY MaN - [ 30 มิ.ย. 47 18:58:33 ] 

ระบบลูกขุนดูน่าสนใจครับ แต่ผมมีความเห็นเพิ่มเติมดังนี้ 

1. การคัดเลือกลูกขุน
1.1 ผู้ที่จะเป็นลูกขุนต้องเปิดเผยตัวเองกับทางพันทิป จึงควรต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครเป็นลูกขุน 
1.2 พันทิปควรต้องได้พบปะกับผู้ที่จะเป็นลูกขุน เพื่อยืนยันการมีตัวตนจริง 
1.3 ต้องพิสูจน์ได้ว่าผู้สมัครลูกขุนเป็นผู้ที่เข้ามาในเว็ปพันทิปเป็นประจำ และอยู่ห้องไหนเป็นประจำ 
ดูแล้วอาจยุ่งยากหรืออาจหาลูกขุนยาก แต่ผมคิดว่าพันทิปอาจใช้วิธีประกาศให้ทราบและขอความร่วมมือจากสมาชิก 
เพื่อช่วยให้พันทิปเป็นเว็ปที่ดีขึ้น น่าจะมีสมาชิกอาสาสมัครทำประโยชน์ให้ส่วนรวมไม่น้อยนะครับ 
สำหรับข้อนี้ ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ 

2. ผู้สมัครเป็นลูกขุนจะเป็นลูกขุนของห้องไหน? 
กรณีนี้ผมเห็นว่า ควรต้องสลับกันครับ กล่าวคือ ขาประจำของห้องไหน ไม่ควรเป็นลูกขุนของห้องนั้น 
เพราะลูกขุนไม่ควรเป็นผู้ที่ได้รับอิทธิพลจากการเสวนาในห้องนั้นซึ่งเป็นที่มาของความเอนเอียง 
ลูกขุนควรเป็นผู้ที่ไม่ได้รู้เห็นเรื่องราวของห้องนั้นมากนัก 
วิธีการเลือกลูกขุน ก็ใช้วิธีรับสมัครจากสมาชิกของแต่ละห้อง โดยบอกให้ทราบว่า ผู้สมัครต้องไปเป็นลูกขุนของห้องอื่น 
พันทิปก็พิจารณาดูว่าสมาชิกลูกขุนคนไหนที่ไม่ค่อยได้ไปห้องไหน ก็ให้ไปเป็นลูกขุนห้องนั้น 
ซึ่งอันนี้สามารถดูรายงานการเข้ามาใช้เว็ปได้ แต่พันทิปอาจต้องใช้เวลามากหน่อยในการกลั่นกรอง 
เหตุผลหลักของข้อนี้คือ เพื่อลดความเอนเอียง อาจมีผู้เห็นว่าลูกขุนที่ไม่ได้เป็นขาประจำห้องเขาอาจไม่สนใจเป็นลูกขุนห้องอื่น 
แต่ผมคิดว่าพันทิปสามารถขอความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจให้ช่วยกันทำได้ครับ เพื่อเราจะได้มีบอร์ดที่ดีไว้เสวนากันต่อไปเรื่อยๆ 

3. วิธีปฏิบัติก่อนการลบกระทู้หรือลบความคิดเห็น 
พันทิปควรต้องแจ้งให้ผู้แจ้งลบและผู้ถูกแจ้งลบแสดงความเห็นหรือประเด็นของตัวเอง 
โดยคณะลูกขุนต้องพิจารณาเรื่องของทั้งสองฝ่าย แล้วลูกขุนจึงลงคะแนนว่าจะลบหรือไม่ 
โดยช่วงที่พิจารณาอยู่นั้น อาจลบ/กั๊ก กระทู้หรือความเห็นไว้ก่อน 
เพื่อให้คณะลูกขุนเข้าไปพิจารณาข้อความและความเห็นของผู้แจ้งลบและผู้ถูกลบ
ดังนั้น ถ้าฝ่ายใดไม่เข้ามาแจกแจง ก็ถือว่าเขาสละสิทธิของเขา ที่เหลือก็เป็นการลงคะแนนของลูกขุน 

ถ้าผมมีความเห็นเพิ่มเติม ก็จะมาตอบเพิ่มนะครับ 

จากคุณ : จ้อน - [ 30 มิ.ย. 47 21:01:34 ] 

ส่วนความเห็นของคุณจ้อน คคห. ที่ 27 ผมต้องขออนุญาติไม่เห็นด้วยในบางส่วน ดังนี้ครับ
1. ในส่วนของการคัดเลือกคณะลูกขุน : เนื่องจากต้องการความหลากหลายในมุมมอง และกระจายให้ทั่วถึงที่สุด ดังนั้นการให้คณะลูกขุนเหล่านั้นเปิดเผยตัวเองต่อพันทิพอาจไม่สะดวกนัก (เกณฑ์ต่างๆ เหล่านี้เหมาะสมสำหรับการคัดเลือกอาสาสมัครมากกว่าครับ) โดยเฉพาะสมาชิกหรือผู้เล่นที่อยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ ที่มีจำนวนไม่น้อยในพันทิพนี้ ยากที่จะแสดงหลักฐานในข้อ 1.1 และ 1.2 ได้ครับ ดังนั้นใช้เพียงการเป็นสมาชิกน่าจะได้จำนวนที่กว้างขวาง และได้รับการร่วมมือมากกว่า .. แต่ใจจริงผมอยากให้รวมไปถึงผู้เล่นที่ใช้บัตรผ่านได้ เพราะบางท่านก็มีคุณวุฒิถือว่าเหมาะสม ไม่งั้นก็ต้องมีนโยบายกระตุ้นให้ท่านๆ เหล่านั้นมาสมัครสมาชิกเสีย

2. การบังคับให้ใช้ลูกขุนที่มิได้มาจากห้องนั้นๆ โดยตรงเลย โดยส่วนตัวผมไม่ค่อยเห็นด้วยครับ คือจะได้ความเป็นกลาง ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียจริง แต่ขาดการรับรู้เรื่องราว และอาจมีมาตรฐานในการตัดสินที่ไม่ถูกต้องได้ ยกตัวอย่างสมมติเช่น กระทู้เข้าข่ายทะเลาะวิวาท หากลูกขุนไม่เคยเข้าห้องเฉลิมไทยเลย และเจอกระทู้บลัฟกันระหว่างแกรมมี่และอาร์เอส อาจรู้สึกเป็นเรื่องปกติ แต่ผู้ที่อยู่ห้องนี้เอง อาจจะเจอจนเบื่อ และเห็นเป็นเรื่องชวนวิวาทก็ได้ หรือ กรณีถามคำถามเพศสัมพันธ์ในห้องสวนลุมเรื่องเดียวกันซ้ำแล้วซ้ำอีก หากลูกขุนไม่เคยเข้าห้องสวนลุมมาก่อนอาจคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่คนในห้องสวนลุมอาจคิดว่ากระทู้นี้ล่อเป้า ส่อเจตนาไม่สุจริตก็ได้

ดังนั้นในความเห็นของผม ถ้าไม่ยุ่งยากนักอยากให้คง***ส่วนของคนในห้องไว้ในรายชื่อที่ถูกสุ่มทั้งหมด ประมาณ 1 ใน 3 ด้วย เพื่อให้คณะลูกขุนทั้งชุดเบื้องต้นและชุดอุทธรณ์มีความน่าจะเป็นที่จะมีคนในโต๊ะอยู่บางส่วนด้วย และหากครึ่งนึงของผู้เล่นจากโต๊ะอื่นเห็นตามลูกขุนในห้อง ก็จะได้ผลแบบเดียวกับคนในห้อง แต่ถ้าทั้งหมดเห็นต่าง ผมก็จะเป็นไปตามแนวคิดของคนนอกเอง และถือว่าแนวคิดของคนในห้องอาจเป็นเพราะอคติ

3. การที่ทั้งผู้แจ้งลบและผู้แสดงความเห็น/กระทู้ มีโอกาสมาแสดงความเห็นต่อลูกขุนอีกรอบ จะก่อให้เป็นภาระของผู้แจ้งลบ และการแจ้งลบอาจน้อยลง ทั้งๆ ที่น่าจะแบ่งเบาให้เป็นภาระของคณะลูกขุน เทียบกับกฎ กติกา มารยาทของพันทิพได้ ส่วนทางผู้แสดงความเห็นนั้น ก็จะมีความรับผิดชอบในการพิมพ์แสดงความเห็นครั้งแรกน้อยลง เพราะคิดว่าพิมพ์ต่อว่ากระทบกระทั่งไปแล้ว แล้วไปแสดงความเห็นป้องกันตัวเองทีหลังได้ ซึ่งจริงๆ ผู้แสดงความเห็นควรแสดงความเห็นของตัวเองอย่างรอบคอบและระมัดระวังที่สุด ตั้งแต่การแสดงความเห็นครั้งแรก เนื่องจากเป็นมารยาทอันดีของบอร์ดสาธารณะที่พื้นฐานของผู้อ่านต่างกัน ผู้แสดงความเห็นจึงควรแสดงอย่างดีและรอบคอบที่สุด

จึงขออนุญาตแสดงความเห็นแตกต่างไว้ตรงนี้ครับ
...ด้วยความปรารถนาดี 

จากคุณ : Be HappY MaN - [ 30 มิ.ย. 47 23:06:18 ] 

ทั้งหมดจากLinkกระทู้เก่าP2891730.htmlในโต๊ะราชดำเนินครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น