ป้ายกำกับ

Google (14) forum (12) webboard (12) กระดานสนทนา (12) ethic (10) มารยาท (10) politic (9) การเมือง (9) election (6) history (6) life (6) life style (6) local (6) การเลือกตั้ง (6) ชีวิต (6) ท้องถิ่น (6) ประวัติศาสตร์ (6) cartoon (5) การ์ตูน (5) แบบแผนชีวิต (5) family (4) freetalk (4) manga (4) strategy (4) war (4) ยุทธศาสตร์ (4) สงคราม (4) สนทนาทักทาย (4) data (3) download (3) sun tzu (3) ข้อมูล (3) ครอบครัว (3) ซุนวู (3) ระเบียบวิธี (3) Algorithm (2) administration (2) art (2) book (2) buddhist (2) business (2) chatroom (2) fiction (2) instruction (2) learning (2) management (2) methodology (2) monk (2) philosophy (2) search (2) society (2) technology (2) thai (2) website (2) การเรียนรู้ (2) ค้นหา (2) จัดการ (2) ธุรกิจ (2) นิยาย (2) บริหาร (2) ปรัชญา (2) พระสงฆ์ (2) พุทธศาสนา (2) ภาษาไทย (2) วิธีใช้ (2) สังคม (2) หนังสือ (2) ห้องสนทนา (2) เทคโนโลยี (2) E-mail (1) Facebook (1) Gmail (1) Thailand (1) Twitter (1) Youtube (1) ads (1) artbook (1) artist (1) birthplace (1) blog (1) city (1) communication (1) computer (1) concubine (1) discuss (1) eating (1) fallacy (1) father (1) focus (1) food (1) future (1) growth (1) height (1) homeland (1) ink (1) internet (1) introduce (1) language (1) lie (1) logic (1) marketing (1) morale (1) open (1) paper (1) parents (1) political party (1) printer (1) procedure (1) profile (1) reader (1) scan (1) service (1) spam (1) start (1) studybook (1) sufficient (1) system (1) thanks (1) thin (1) three kingdoms (1) topic (1) traveling (1) uthaithani (1) video (1) weblog (1) webmaster (1) weight (1) กระดาษ (1) กระทู้ (1) การกิน (1) การตลาด (1) การสื่อสาร (1) การเดินทาง (1) การเติบโต (1) ขยะข้อมูล (1) ขอบคุณ (1) ข้อปฏิบัติ (1) คติธรรม (1) ความสูง (1) คอมพิวเตอร์ (1) ตรรกะวิบัติ (1) ตรรกะศาสตร์ (1) ตระกูล (1) ตอแหล (1) นักอ่าน (1) น้ำหนัก (1) บรรพชน (1) บริการ (1) บ้านเกิด (1) บ้านเกิดเมืองนอน (1) ประเทศไทย (1) ผอม (1) พรรคการเมือง (1) พอเพียง (1) พ่อ (1) ภาษา (1) มุมมอง (1) ระบบ (1) วิจารณ์ (1) ศิลปิน (1) ศีลธรรม (1) สามก๊ก (1) หมึก (1) อนาคต (1) อาหาร (1) อุทัยธานี (1) เครื่องพิมพ์ (1) เมียน้อย (1) เมือง (1) แนะนำตัว (1) แบบเรียน (1) โฆษณา (1)

วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เจาะฐานการเมืองท้องถิ่นผ่านชื่อนายกอบจ.ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออก

จันทบุรี
นายธนภณ กิจกาญจน์ 
อดีตนายก อบจ.ผู้สมัครอิสระ ได้กลับมานั่งเก้าอี้นายก อบจ.อีกสมัย ทิ้งคู่แข่งสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ขาดลอย ส่วน สจ.เขต ประชาธิปัตย์ได้เพียง 6 ที่นั่ง จาก 30 ที่นั่ง
ในการเลือกตั้ง ส.อบจ.จันทบุรี และผู้บริหารที่มีผู้สมัครนายกฯ 2 คน ประกอบด้วย นายธนภณ กิจกาญจน์ และ นางคมคาย พลบุตร( ปชป.) ผลปรากฏว่า นายธนภณ กิจกาญจน์ ได้คะแนน 116,927 ส่วนคู่แข่ง นางคมคาย พลบุตร ได้คะแนน 69,355
สำหรับ ผู้สมัครสมาชิกเขตทางด้านทีมของอดีตนายกโจ้ ได้ทั้งหมด 24 คน จาก 30 เขต ของนางคมคาย พลบุตร ได้ 6 คน ประกอบด้วยเขต 1เมือง นายสำเริง ประจำเรือ( ปชป.) เขต 2 เมือง นางสาวจิราภรณ์ ศรีเสริม เขต 3 เมือง นายขจร วรวาท เขต 4 เมือง นายบุรี นิยมวานิช เขต 5 เมือง นายวีรศักดิ์ กีรติโภฌานันท์
เขต 6 เมือง นางสาวแววตา ชีพสมุทร(ปชป.) เขต 7 เมือง นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล เขต 1 ท่าใหม่ นายบุญเกื้อ บุญหยง เขต 2 ท่าใหม่ นายบุญธรรม เจริญกล้า(ปชป.) เขต 3 ท่าใหม่ นายมานะ วิเวโก เขต 4 ท่าใหม่ นายคัมภีร์ ชื่นบาน เขต 1 ขลุง นายอิทธิภณ เติมแต้ม เขต 2 ขลุง นายกนก เติมธนสาร(ปชป.) เขต 3 ขลุง นายหลิม ทะเลทอง
เขต 1 มะขาม นายดนัย โชติวัชรานุรักษ์ เขต 2 มะขาม นายบุญล้อม เกียรติประวัติงาม เขต 1 นายายอาม นายอาณัติ คุ้มวงศ์ดี เขต 2 นายายอาม นายพิสิษฐิ์ เจนจัดการ เขต 1 แหลมสิงห์ นายมานิตย์ วิสุทธิพัฒน์ เขต 2 แหลมสิงห์ นายสิงห์ ม้าจีน
เขต 1 สอยดาว นายสุรพงษ์ จันทบุรานันท์ เขต 2 สอยดาว นายสุเทพ จันทฑีโร เขต 3 สอยดาว ว่าที่ ร.ท.สมบัติ จึงตระกูล เขต 4 สอยดาว ร.อ.หญิงสมจิต จึงตระกูล เขต 1 โป่งน้ำร้อน นางนันทวรรณ ตั้งเกียรติ เขต 2 โป่งน้ำร้อน นายพงศ์ศักดิ์ หลิวทวีสีประกาย
เขต 1 เขาคิชฌกูฏ นายณภัทร พรเจีย(ปชป.) เขต 2 เขาคิชฌกูฏ นายณรงค์ ฐานธรรม เขต 1 แก่งหางแมว นายวันชัย แสงสุวรรณ(ปชป.) เขต 2 แก่งหางแมว นายสนั่น แจ้งสว่าง
สำหรับการเลือก ตั้งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งนี้มีจำนวนผู้มีสิทธิทั้งสิ้น 357,966 มาใช้สิทธิ 204,117 คิดเป็นร้อยละ 57.02 บัตรเสีย 10,259 คิดเป็นร้อยละ 5.03 บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 7,576 คิดเป็นร้อยละ 3.71
NoteจากBlogger : นายสำเริง ประจำเรือ สจ.เขต1 เมืองจันทบุรี ปัจจุบันได้ย้ายขั้วมาเป็นแกนนำผู้ชุมนุมของฝั่งเสื้อแดงอย่างเต็มตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ฉะเชิงเทรา
นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์
ฐานเสียงของตระกูลฉายแสงกับตันเจริญ
มีผู้สมัคร 1 คนคือ นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า10 เปอร์เซ็นต์ ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งจึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การเลือกตั้ง ทั้งนี้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งฉะเชิงเทรา476,755 คน 10 เปอร์เซ็นต์ คือ 47,675 คะแนน โดยมีผุ้ลงคะแนนให้ 163,673 คะแนน

ชลบุรี
นายวิทยา คุณปลื้ม
ฐานเสียงของตระกูลคุณปลื้ม
ประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง นายก อบจ. และ สจ. ชลบุรี
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 843,593 คน แต่มาใช้สิทธิ์เพียง 334,101 คน (39.6%) น้อยมากเลยค่ะ
บัตรดี 323,300 บัตรเสีย 10,801 ไม่ประสงค์ลงคะแนน 14,930

นายก อบจ.

นายวิทยา คุณปลื้ม กลุ่มเรารักชลบุรี 214,515 คะแนน
นายอารยะ วิวัฒน์วานิช พรรคประชาธิปัตย์ 87,991 คะแนน
นายไชยเฉลิม พิทักษ์ผลิน 5,864 คะแนน

โพลที่สำรวจไว้ หน้าแตกเลยค่ะงานนี้
นายวิทยา คุณปลื้ม โพลบอกจะได้ 38 %แต่ได้จริง 64.2 %
นายอารยะ วิวัฒน์วานิช โพลบอกจะได้ 45 % แต่ได้จริง 26.3 %
นายไชยเฉลิม พิทักษ์ผลิน โพลบอกจะได้ 17 % แต่ได้จริง 1.7%

ส่วนคะแนน สจ. ซึ่งชลบุรีมีได้ 36 คน ปรากฏว่า กลุ่มเรารักชลบุรี นำโดยนายวิทยา คุณปลื้ม ชิงเก้าอี้มาได้ 33 ที่นั่ง (เสีย 2 ที่นั่งให้ ประชาธิปัตย์ และ 1 ที่นั่งให้ผู้สมัครอิสระ)

แบ่งตามเขตได้ดังนี้
อ.เมือง 8 คน
กลุ่มเรารักชลบุรีได้ 7 ที่นั่ง เสียหนึ่งที่นั่งในเขต 4 ให้ นายสมโพธิ์ นะมะอะอุ จาก ปชป.
อ.บางละมุง 7 คน
กลุ่มเรารักชลบุรีได้ 7 ที่นั่ง
อ.ศรีราชา 6 คน
กลุ่มเรารักชลบุรีได้ 6ที่นั่ง
อ.สัตหีบ 4 คน
กลุ่มเรารักชลบุรีได้ 4 ที่นั่ง
อ.บ้านบึง 3 คน
กลุ่มเรารักชลบุรีได้ 3 ที่นั่ง
อ.พนัสนิคม 3 คน
กลุ่มเรารักชลบุรีได้ 2 ที่นั่ง โดยนายพรชัย ด้วงเงิน ผู้สมัครอิสระ แทรกเข้ามาได้หนึ่งที่นั่งในเขต 2
อ.หนองใหญ่ 1 คน
กลุ่มเรารักชลบุรีได้ไป
อ.เกาะสีชัง 1 คน
นายวุฒิกร รักวงศ์อาชีพ จาก ปชป. เอาชนะผู้สมัครจากกลุ่มเรารักชลบุรี แบบเฉียดฉิวไป102 คะแนน
อ.บ่อทอง 1 คน
กลุ่มเรารักชลบุรีได้ไป
อ.พานทอง 1 คน
กลุ่มเรารักชลบุรีได้ไป โดยนายจิติล คุ้มครอง (ทายาทคนดังแห่งพานทอง) เป็น
สจ.ที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดในบรรดา 36 คน ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาโดยได้คะแนนทั้งหมด 12,606 คะแนน
อ.เกาะจันทร์ 1 คน
กลุ่มเรารักชลบุรีได้ไป

ตราด
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ หัวหน้ากลุ่มลูกเมืองตราด อดีตนายก อบจ. เจ้าของธุรกิจที่พัก รีสอร์ตเกาะเหลายา หมายเลข 1 ได้ 40,576 คะแนน ชนะนายบุญส่ง ไข่เกษ อดีต ส.ส.และ ส.ว.ตราด ทีมประชาธิปัตย์ หมายเลข 2 ที่ได้ 37,421 คะแนน
ส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
อำเภอเมืองตราด
เขตเลือกตั้งที่ 1 ผู้ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 ได้แก่ นายอรรถพงศ์ สุทธิวารี
เขตเลือกตั้งที่ 2 ผู้ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 ได้แก่ นายสมชาย จันทฑีโร ได้
เขตเลือกตั้งที่ 3 ผู้ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 ได้แก่ นายวิธี ลาภวิไล
เขตเลือกตั้งที่ 4 ผู้ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 ได้แก่ นายกิตติพงษ์ อยู่ละออ
เขตเลือกตั้งที่ 5 ผู้ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 ได้แก่ นายเพชร ลัดดาโชติ ได้
เขตเลือกตั้งที่ 6 ผู้ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 ได้แก่ นายภูษิต อินทสุวรรณ
เขตเลือกตั้งที่ 7 ผู้ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 ได้แก่ นายสุรศักดิ์ ภูติภัตร์ ได้
เขตเลือกตั้งที่ 8 ผู้ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 ได้แก่ นายวรสันต์ วรรณรัตน์
เขตเลือกตั้งที่ 9 ผู้ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 ได้แก่ นายศวง สัมมา
เขตเลือกตั้งที่ 10 ผู้ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 ได้แก่ นายประมวล มุสิกรัตน์
อำเภอคลองใหญ่
เขตเลือกตั้งที่ 1 ผู้ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 ได้แก่ นายมนัส ชลาลัย
เขตเลือกตั้งที่ 2 ผู้ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 ได้แก่ นายเจริญ ชลาลัย
อำเภอแหลมงอบ
เขตเลือกตั้งที่ 1 ผู้ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 ได้แก่ นายพีระพงษ์ พิพัฒน์เลิศสกุล
เขตเลือกตั้งที่ 2 ผู้ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 ได้แก่ นายเทวัญ วรรณโกสิทธิ์
อำเภอบ่อไร่
เขตเลือกตั้งที่ 1 ผู้ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 ได้แก่ นายสุน ขุนสระดี
เขตเลือกตั้งที่ 2 ผู้ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 ได้แก่ เรือตรีเสนาะ อยู่บ้านแพ้ว
เขตเลือกตั้งที่ 3 ผู้ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 ได้แก่ นายธนพล ปรีดาสุทธิจิตต์
เขตเลือกตั้งที่ 4 ผู้ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 ได้แก่ นายเสกสรร วิรัชนีย์
อำเภอเขาสมิง
เขตเลือกตั้งที่ 1 ผู้ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 ได้แก่ นายทองทศ สว่างไสว
เขตเลือกตั้งที่ 2 มีผู้สมัครเพียงคนเดียว คือ นายวิเชียร ซื่อจงภักดิ์ ได้คะแนน 2,585 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 36.99 ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง,
เขตเลือกตั้งที่ 3 ผู้ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 ได้แก่ นายสามารถ พงษ์วัน
เขตเลือกตั้งที่ 4 ผู้ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 ได้แก่ ด.ต.สมหมาย ชื่นกมล
อำเภอเกาะช้าง
เขตเลือกตั้งที่ 1 ผู้ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 ได้แก่ นายโสภณ จันเดิม
อำเภอเกาะกูด
เขตเลือกตั้งที่ 1 ผู้ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 ได้แก่ นายมนตรี มะลิย้อย
สำหรับการเลือกตั้งมีประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 83,269 คน คิดเป็นร้อยละ 56.10 จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 148,283 คน โดยมีบัตรดี 77,998 ใบ คิดเป็นร้อยละ 93.67 มีจำนวนบัตรเสีย 3,497 ใบ คิดเป็นร้อยละ 4.20 และบัตรมีผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,774 ใบ คิดเป็นร้อยละ 2.13 

ปราจีนบุรี
นางบังอร วิลาวัลย์
ฐานเสียงตระกูลวิลาวัลย์,หงษ์วิไลและภุมมะกาญจนะ
ด้านนางบังอร วิลาวัลย์ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเบอร์ 1 อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ.) อายุ 58 ปี กล่าวว่า “ดิฉันอยากที่จะทำงานต่อในการพัฒนาบ้านเกิดให้เป็นเกียรติประวัติแก่ชีวิต และวงศ์ตระกูลอีกสมัย พร้อมทีมฝ่ายบริหารไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม”
“การรับสมัครเลือกตั้งฯ ไม่ใช้ในนามพรรคหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนื่องจากที่ผ่านมาไม่ได้สังกัดพรรค การเมือง จากกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 20 เม.ย.51นั้น ระยะเวลามีน้อยจำกัดในการหาเสียงมาก แต่ลงพื้นที่ทุกๆ วันนับจาก ก.พ.51 ที่ผ่านมาในการพบประชาชนในการรับทราบปัญหาชี้แจงนโยบายโดยส่วนใหญ่จะเข้าพบ ถึงบ้านเคาะประตูบ้าน และชุมชน พร้อมเชิญชวนให้มาใช้สิทธิเลือกตั้งฯ”
“ในการหาเสียงนอกจากป้ายโปสเตอร์ ยังใช้สื่อประชาสัมพันธ์ห้วงเวลาจำกัดโดยจะใช้เผยแพร่ ผ่านวิทยุชุมชน เคเบิลท้องถิ่น ทั้งนี้จะดำเนินการตามกฎเกณฑ์กฎหมายกำหนด”
“ยุทธศาสตร์หลักคือ การบริหารงานตามแบบราชการส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี การศึกษา การพัฒนาเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสทุพพลภาพ การส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสอดคล้องปัญหา และความต้องการของท้องถิ่นและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผลการเลือกตั้งนายก อบจ.ปราจีนบุรี ล่าสุดก่อนหน้าได้คะแนนมาเป็นอันดับที่ 1 รวมกว่า 120,000 คะแนน ชนะผู้สมัครรับเลือกตั้งอื่นๆ ที่มี รวม 13 คน โดยเฉพาะ อันดับที่ 2 นายสมาน ภุมมะกาญจนะ อดีต รมช.อุตสาหกรรม ที่ได้คะแนนครั้งดังกล่าว กว่า 40,000 คะแนน มีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวนกว่า 65 เปอร์เซ็นต์” นางบังอร กล่าวในที่สุด
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติม นางบังอร วิลาวัลย์ การศึกษาปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เคยรับราชการเจ้าหน้าที่สรรพากรมากว่า 25 ปี ลาออกเล่นการเมือง 13 ธ.ค.42 ได้รับเลือกเป็น ส.จ. ได้รับแต่งตั้งเป็นนายก อบจ.ครบวาระ ปี 48 เลือกตั้งโดยตรงได้รับเลือกตั้ง
ได้รับรางวัลเกียรติคุณ 5 ปีซ้อน ได้แก่ประกาศเกียรติคุณเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำปี 2544 และประจำปี 2545 จากสถาบันพระปกเกล้า รางวัลชนะเลิศในการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ ดีตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2546 เป็นเงินรางวัล 18 ล้านบาท เมื่อวันที่ 21 ก.ค.46 ได้รับโล่รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนประจำปี 2547 ปี 2547 ได้รับรางวัลผู้หญิงเก่งสาขาผู้นำท้องถิ่น/นักพัฒนาจากสถาบันวิจัยบทบาทหญิง และชายและการพัฒนา เป็นนายกสมาคมครูและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนปราจีนกัลยาณี, ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จ.ปราจีนบุรี
ฐานเสียงสำคัญเป็นน้องสาวนายสุนทร วิลาวัลย์ อดีต รมช.สาธารณสุข ส.ส.ปราจีนบุรี 8 สมัยซ้อน นอกจากนี้ยังมีฐานเสียงทุกระดับสนับสนุน อาทิ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ อดีต ส.ส.ปราจีนบุรีพรรคไทยรักไทย และนางแน่งน้อย แสงอุไร อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เขต อ.เมืองปราจีนบุรี ( ส.อบจ.) พร้อมกันนี้อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ( ส.อบจ.) ทั้ง 24 เขตที่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปราจีนบุรี ( ส.อบจ.)ล้วนเป็นขั้วเดียวกับนางบังอรทุกระดับบนศึกการเลือกตั้งนายก อบจ.ปราจีนบุรี ล่าสุดก่อนหน้านี้ได้คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 ในจำนวนผู้สมัครนายก อบจ.รวม 13 คน ได้คะแนน กว่า 3oo,ooo คะแนน คู่แข่งในขณะนั้นคือ นายสมาน ภุมมะกาญจนะ อดีต รมช.อุตสาหกรรม ที่ได้คะแนนเพียง 34,ooo คะแนน
ด้าน พล.ต.ปริญญา เชาว์เจริญ ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.ปราจีนบุรี เบอร์ 2 อดีตเป็น ผู้บังคับกองร้อยทหารช่าง ค่ายจักรพงษ์ จ.ปราจีนบุรี แม้จะเดินลงสมัครรับเลือกตั้งในเวทีระดับชาติตลอด 8 ปีเต็มๆ แต่ไม่เคยประสพผลสำเร็จ ในปีนี้มองฐานเสียงทางหน่วยทหาร จ.ปราจีนบุรี ค่ายพรหมโยธี กับค่ายจักรพงษ์ หากสีเขียวตบเท้าพรึ่บพรั่บให้ยังพอมีสิทธิ์ลุ้นได้บ้าง แต่ในรอบนอกที่ขาดหัวคะแนนเพราะชอบเดินตามหัวคันนาคงต้องเพลี่ยงพล้ำทุก ประตู แต่ข่าวล่ามาแรง หากพรรคพลังประชาชน เขตพื้นที่ อ.ศรีมหาโพธิ อ.กบินทร์บุรี อ.ประจันตคาม และ อ.นาดี เทฐานเสียงมาให้ พล.ต.ปริญญา ทุกอย่างก็อาจพลิกผันให้ เสธ.ปริญญา นั่งแป้นบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้เช่นกัน
ส่วนพื้นที่เขตการเลือกตั้ง ที่มีสีสันดุเดือดผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปราจีนบุรี (ส.อบจ.) ที่น่าจับตา ได้แก่ เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.กบินทร์บุรี ย่านนิคมอุตสาหกรรม เครือสหพัฒน์ ที่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ได้แก่ นายวิวัฒน์ จันทร์สิวานนท์ อดีตรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นายเฉลิม เกียรติบรรจง อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ปราจีนบุรี พรรคประชามติ และนายอเนก พรมที อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) ต่อสู้กันด้านนโยบายสิ่งแวดล้อมกับคนในพื้นที่
เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.เมืองปราจีนบุรี มีนางแน่งน้อย แสงอุไร อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ( ส.อบจ.) น้องสาวนายสุนทร วิลาวัลย์ อดีต รมช.สาธารณสุข กับพันโทแสงจันทร์ จันทร์ขยัน อดีตผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จ.ปราจีนบุรี (ส.ว.) และเขตเลือกตั้งที่ 2 อ.ศรีมหาโพธิ ย่านนิคมอุตสาหกรรม 304 ผู้สมัครรับเลือกตั้งประกอบด้วยนายชูศักดิ์ พันธุ์รัตน์ นายธีรทัศน์ จันทนิมิ และ นายสุรชัย ไพเราะ ในศึกชิงแนวทางแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มีดังนี้ เบอร์ 1 นางบังอร วิลาวัลย์ อดีตนายก อบจ.ปราจีนบุรี ได้อันดับ 1 คะแนน รวม 100,427 คะแนน และเบอร์ 2 พล.ต.ปริญญา เชาว์เจริญ อดีตผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ปราจีนบุรี พรรคประชาราชได้คะแนน รวม 51,710 คะแนน
“ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีใน 7 อำเภอ รวม 700 หน่วยที่จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวม 314,400 คน มีผู้มาใช้สิทธิเพียง 168,958 คน หรือร้อยละ 53.74 จำนวนบัตรเสีย รวม 8,044 บัตร หรือร้อยละ 4.76 จำนวนบัตรประสงค์ไม่ลงคะแนน รวม 8,777 บัตร หรือร้อยละ 5.19”
สำหรับผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ปราจีนบุรี ทั้ง 7 อำเภอใน 24 เขตเลือกตั้ง ที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งรวม 41 คนผลการเลือกตั้งผู้รับการเลือกตั้ง ในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่มีการแข่งขัน ของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่มีอดีตผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ปราจีนบุรี ลงแข่งขันสร้างสีสัน ได้แก่อดีตผู้สมัคร ส.ส.ปราจีนบุรี พรรคประชามติ นายเฉลิม เกียรติบรรจง ผู้สมัครฯ เขต 1 อ.กบินทืร์บุรี และอดีตผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ว.ปราจีนบุรี พันโทแสงจันทร์ จันทร์ขยัน ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเขต 2 อ.เมืองปราจีนบุรี ในครั้งนี้ด้วยนั้นต่างสอบตกทั้งคู่
ในส่วนเขต 6 อ.เมืองปราจีนบุรี นางวราพร พากเพียรศิลป์ ภรรยานายเกียรติกร พากเพียรศิลป์ ส.ส.ปราจีนบุรี พรรคมัชฌิมาธิปไตย ได้คะแนน 4,134 คะแนน สอบตกแพ้นายสนอง วงศ์ษา ได้คะแนน 4,331 คะแนน ,เขต 3 อ.กบินทร์บุรี นายลิขิต หงส์วิไล น้องชายนายคงกฤช หงส์วิไล ส.ส.ปราจีนบุรี พรรคพลังประชาชน ได้คะแนน 3,003 คะแนนสอบตกแพ้นายมนตรี ดีคง ได้คะแนน 3,758 คะแนน และนายวิวัฒน์ จันทร์สิวานนท์ อดีตรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ได้คะแนน 3,092 สอบตกแพ้ พ.อ.อ.เอนก พรมที ได้คะแนน 3,633 คะแนน
ส่วนเขตเลือกตั้งที่ไม่มีการแข่งขันกับคู่แข่งขัน เนื่องจากมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเพียงคนเดียว พื้นที่ อ.เมืองปราจีนบุรี ได้แก่ เขต 1 นางจันทิรา ชมวงศ์ ได้คะแนน 2,994 คะแนน , เขต 3 นายกิติศักดิ์ หมื่นศรี ได้ 2,828 คะแนน เขต 5 นายสัมฤทธิ์ น้ำแก้ว 3,625 คะแนน , พื้นที่ อ.กบินทร์บุรี เขต 6 นายประยูร สมโภชน์ ได้ 3,992 คะแนน , เขต 7 นายนิมิต หงส์วิไล ได้ 6,327 คะแนน
อ.ประจันตคาม ได้แก่ เขต 1 นายไพฑูรย์ เทศยุคลธร ได้ 515 คะแนน, อ.บ้านสร้าง ได้แก่ เขต 2 นายสุเทพ จำนง ได้ 4,016 คะแนน อ.ศรีมหาโพธิ เขต 1 นายเกรียงไกร วิจารณ์ ได้ 4,645 คะแนน และ อ.นาดี เขต 1 นางเพชรชินทร์ เสียงเจริญ ได้ 7,683 คะแนน และ เขต 2 นายสมชาติ ศิริลักษณ์ ได้ 5,929 คะแนน”
เขตที่มีการแข่งขัน ผู้ได้รับการเลือกตั้ง อ.เมืองปราจีนบุรี เขต 2 นางแน่งน้อย แสงอุไร ได้คะแนน 3,301 คะแนน เขต 4 นายภาคภูมิ สุบุตรดี ได้ 3,712 คะแนน , เขต 6 นายสนอง วงศ์ษา ได้ 4,331 คะแนน อ.ประจันตคาม เขต 2 นายสมบัติ สิทธิมงคล ได้ 3,854 คะแนน เขต 3 นายสมเกียรติ คำดำ ได้ 4,460 คะแนน อ.บ้านสร้าง เขต 1 นายสมชาย ระวังเหตุ ได้ 3,885 คะแนน อ.ศรีมโหสถ นายธวัธชัย ขยันยิ่งได้ 3,498 คะแนน อ.ศรีมหาโพธิ เขต 1 นายชูศักดิ์ พันธุ์รัตน์ ได้ 4,685 คะแนน เขต 3 นายสมบูรณ์ แพงมา ได้ 5,715 คะแนน อ.กบินทร์ เขต 1 พ.อ.อ.เอนก พรมที ได้ 3,633 คะแนน เขต 2 นายสมพงษ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ 4,270 คะแนน เขต 3 นายมนตรี ดีคง 3,758 คะแนน เขต 4 นายประทีป ทิพย์รอด ได้ 3,143 คะแนน เขต 5 นางสาวภัทรินทร์ ภู่มณี บุตรสาวนายกำพล ภู่มณี อดีต สว.ปราจีนบุรี ได้4,198 คะแนน”
จำนวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวม 317,467 คน จำนวนผู้มาใช้สิทธิ รวม 168,672 คน คิดเป็นร้อยละ 53.13 บัตรเสีย รวม 13,378 บัตร หรือร้อยละ 7.93 บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน รวม 9580 บัตรหรือร้อยละ 9,580 บัตร หรือร้อยละ 5.68

ระยอง
นายปิยะ ปิตุเตชะ
ฐานเสียงของตระกูลปิตุเตชะ อรุณเวสสะเศรษฐ และการุณ
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายก อบจ.ระยอง ว่า นายปิยะ ปิตุเตชะ ผู้สมัครหมายเลข 1 อดีตส.ส.ระยอง ได้คะแนนนำมาเป็นอันดับหนึ่งได้ 88,621 คะแนน นายสิน กุมภะ ผู้สมัครหมาย 3 ได้อันดับ 2 ได้ 63,047 คะแนน พ.ต.อ.พณาเจือเพ็ชร์ กฤษณะราช ผู้สมัครหมายเลข 4 ได้อันดับ 3 ได้ 46,857 คะแนน นายเกรียงไกร กิ่งทอง ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้ 6,619 คะแนน และนายสงเคราะห์ สว่างดี ผู้สมัครหมายเลข 5 ได้ 1,226 คะแนน
นายพูลศักดิ์ สังแก้ว ผอ.กกต.ระยอง กล่าวเพิ่มเติมว่า จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้มีจำนวน 400,754 คน มาใช้สิทธิ์ร้อยละ 56.20 ส่วนจำนวนบัตรเสีย มี 2.4% และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนมีจำนวน 5.9% ส่วนเรื่องการร้องเรียนมีประชาชนร้องเรียนเข้ามา พอสมควร
ที่ไม่รู้คือ เป็นกรรมของชาวระยองหรืออย่างไร เพราะส่อว่าจะได้เลือกตั้งนายก อบจ.อีกรอบ หลังจากเลือกมาแล้วถึง 5 ครั้ง เนื่องจากวันก่อน กกต.ฟ้องต่อศาลอุธรณ์ภาค 2 ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ ช้าง ปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง ทำให้ร่ำลือกันว่าเก้าอี้ตัวนี้มีอาถรรพ์ ใครมานั่งก็อยู่ได้ไม่นาน ที่ผ่านมาได้มีการเลือกตั้งใหม่ถึง 5 ครั้ง เกิดการแจกใบแดง 2 ครั้ง ใบเหลือง 1 ครั้ง นายกอบจ.ลาออก 1 ครั้ง และ หากครั้งนี้เป็นใบแดงอีก ก็เท่ากับเป็นการเลือกตั้งใหม่อีกรอบเป็นรอบที่ 6 ซึ่งประชาชนโดยทั่วไปมีความรู้สึกเบื่อต่อการเลือกตั้ง นายก อบจ.ระยองมาก ต่างกล่าวกันว่าเป็นตำแหน่งอาถรรพ์ และต้องการคนที่เข้ามาทำงานโดยที่ปราศจากเรื่องทุจริต ไร้การร้องเรียน จะได้ไม่ต้องเลือกตั้งใหม่

สระแก้ว
นายทรงยศ เทียนทอง
ฐานเสียงของตระกูลเทียนทอง
ผลปรากฏว่านายทรงยศ เทียนทอง อดีตนายก อบจ. หลานชายนายเสนาะ เทียนทอง หัว หน้าพรรคประชาราช ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนน 133,921 คะแนน ชนะนายปัญญา ชาติ ปัญญาวุฒิ อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคพลังประชาชนสอบตกที่ได้ 32,141 คะแนน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น